İş kurmak cesaret, geliştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek ise stratejik bir bakış açısı, detaylı bir plan ve kararlı bir yürütme beceresi gerektirir. İşim Gelişiyor Danışmanlık bu zorlu yolculukta şirketinizin en iyi versiyonuna nasıl ulaşabileceği sorusuna odaklanır.
İşinizi geliştirirken;

 • Büyüme stratejinizde zaman-kaynak planlamasını yaptınız mı?
 • Üretim Planlamanız stratejinize uygun mu?
 • Rekabet avantajınız nedir?
 • Rakiplerinizi tanıyor musunuz?
 • Pazarda nasıl tanınıyorsunuz?
 • Örgüt kültürünüz büyümeye değişime uygun mu?
 • İnsan kaynaklarınız stratejinize uygun mu?
 • Finans yapınız izlenebilir ve sürdürülebilir mi?
 • Disiplinler arası koordinasyon etkin mi?

gibi pek çok soruyu sormanız ve cevaplamanız gerekir. İşim Gelişiyor Danışmanlık, işi kurmaktan çok daha zor olan bu uzun işletme yolculuğunda, işinizin büyümesi ve daha verimli hale gelerek karınızı maksimize etmenizde size aşağıdaki yöntemlerle stratejik bir bakış açısı kazandıracak danışmanlık hizmetini sunar.

Nasıl Çalışıyoruz?

 • Mevcut durumunuzun, kapasitenizin, kaynaklarınızın, organizasyon yapınızın işlerliği kanıtlanmış çeşitli teknik analizlerle resmini çekiyoruz.

 • Stratejik planınızı beraberce oluşturuyor ve uygulama için dizayn ediyoruz.

 • Üretim, pazarlama, finans insan kaynakları gibi işletmenizin tüm disiplinlerini işletmenin özgün yapısına, kaynaklarına, ölçeğine, sektörüne göre sırasıyla geliştiriyoruz.

 • İşletmenizi yaşayan bir organizma gibi düşünerek tam zamanında verimli etkin uygulamaları beraberce hayata geçiriyoruz.

 • Liderlerinizi, çalışanlarınızı eğitiyor, şirketinizin en iyi versiyonunu yaratmaya odaklanıyoruz.

Sürecimiz

Başarımız sürecimizde gizlidir.

Arama konferansları, sektör dinamiklerini belirleme, birebir görüşmeler, iş akışlarını belirleme gibi yöntemlerle işletmenizin mevcut durumunu ortaya çıkartıyoruz.

Finans, İnsan Kaynakları, Üretim Planlama, Stok Kontrolü ve Planlaması, Tedarik Zinciri, Satın Alma, Pazarlama ve Satış, İhracat, Sevkiyat, Kalite Yönetimi, AR-GE süreçlerini işletmenin yapısına, zamana, kaynaklara, işletmenin büyüklüğüne göre bir sıra belirleyerek geliştiriyor veya yeniden yapılandırıyoruz.

Süreçleri iyileştirme veya yeniden yapılandırma esnasında eş zamanlı olarak, bilgimiz ve başarı hikayelerinden elde ettiğimiz tecrübeye göre disiplinler/departmanlar arasında eşgüdümü sağlıyoruz.

İyileştirilen veya yeniden yapılandırılan süreçleri yapay veya pazar koşullarına göre çeşitli enjektelerle sürdürülebilir olmasına önem veriyor. Kriz Yönetimi, Süreç Yönetimi gibi deneyimlerle uygulanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlıyoruz.

Gelişimin ve değişimin günümüzde kaçınılmaz olduğunun bilincinde olarak, esnek ve uygulanabilir planlamayla sürekli iyileştirme ve revizyonlarla işletmeleri geleceğe taşıyoruz.