Hibe ve teşvik süreci, mevzuatın karmaşıklığı ve çok sık değişikliğe uğraması sebebiyle profesyonel takip gerektiren bir iştir. Etkin bir fizibilite yapmadan, hibe ve teşviklere başvuru size hem zaman hem de para kaybettirecektir. İş geliştirme yetkinliğimizi bu karmaşık alana aktararak, maksimum teşviklerden faydalanmanızı sağlıyoruz. Bilgi ve tecrübemizle, proje hazırlığından proje sonlandırmasına kadar tüm süreci takip eden ekibimize başvurun ve gerisini bize bırakın.

KOSGEB Destekleri

KOSGEB Destek ve hibeleri bütün işletmeler için en bilenen devlet destekleri başlıklarındandır. İşim Gelişiyor Danışmanlığın iddialı olduğu destek başlıklarından biri olan KOSGEB destekleri Girişimcilik Desteklerinden, İş Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri ile AR-GE destekleri gibi işletme ihtiyacının ve gerçekleştirilecek yeni yatırımın gider başlıklarının doğru tespitiyle yol alınması gereken bir ön değerlendirme gerektirir.

Makine Teçhizat, personel, tanıtım, belgelendirme, yurtdışı iş gezisi, fuar katılımı, fikri ve sınai haklar, test ve analiz gibi pek çok desteğin hem işletmenin yatırım süreciyle bağlantılı olarak Girişimcilik, AR-GE, Yurtdışı Pazar Desteği gibi proje esaslı desteklerden faydalanarak destek alması hem de sadece tek bir destek başlığı için işletme geliştirme destek başlığından başvuru esasıyla desteklenmesi mümkündür.

İşim Gelişiyor Danışmanlık olarak; önce ihtiyacınızın tespitini yapıyor, sonra en uygun destek başlığı için ihtiyaç halinde projelendirme süreci dahil ilgili KOSGEB programına başvurunuz ve takibi için danışmanlık hizmetini yürütüyoruz.

Hızlıca Faydalanabileceğiniz KOSGEB Destekleri

 1. Girişimcilik: 60.000 – 160.000 TL (Sektöre göre değişkenlik gösterir)
 2. İşletme Geliştirme Destek Programı: 480.000 TL (Nitelikli eleman, fuar katılım, yurtdışı iş gezisi, test analiz, belgelendirme vb.)
 • KOBİGEL Destek Programı
 • Yurtdışı Pazar Destek Programı
 1. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı: 750.000 – 6.000.000 TL

İhracat Destekleri

İhracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan müşteriler için uygun kredi bulmaya kadar sayısız destek Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Eximbank tarafından verilmektedir. İhracat teşvikleri ve destekleri firmaların ihracata hazırlanması ve ihracatlarını artırmaları, sürdürülebilir bir ihracat yapısına kavuşmaları için verilmektedir.

Farklı kurum ve kuruluşların farklı mevzuatla sağladığı bu desteklerden maksimum seviyede ve kolayca faydalanabilmeniz için İşim Gelişiyor Danışmanlık tecrübeli ekibiyle destek vermektedir.

İhracat destekleri temel olarak ürün (mal) ihracatı destekleri, hizmet ihracatı destekleri, teknik müşavirlik destekleri, Turquality (Markalaşma) Desteği ve KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı ile Eximbank kredileri şeklinde sınıflandırılabilir.

İhracat Teşvikleri ve Destekleri Özet Tablosu – Dış Ticaret Teşvikleri

 • Yurtdışı Kira Desteği (Mağaza, Ofis, Showroom, Depo, Reyon)
 • Yurtdışı Reklam Tanıtım Faaliyetleri Destekleri (Görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, web sitesi tasarımı, reklam panoları, katalog, promosyon ürün, sunum, konferans, Facebook, Instagram, Google, Amazon, Etsy ve diğer sosyal platformlar)
 • Yurtdışı Marka Tescili ve Korunması Desteği
 • Yurtdışı Seyahat – Pazar Araştırma Desteği
 • İhracata Yönelik Belge Alımı Desteği
 • Yurtiçi Yurtdışı Fuar Katılım Desteği
 • Yurtdışı Pazar Araştırma Rapor Desteği
 • E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği
 • Sanal Fuar Katılım Desteği
 • Yurtdışı Navlun Desteği
 • Yurt Dışı Lojistik Merkezi Kullanım Desteği

Yatırım Teşvik Destekleri

Yatırım Teşvik Destekleri, yatırım teşvik belgesi çerçevesinde yeni bir yatırıma hazırlanan işletmelere sağlanan vergi indirimleri, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, KDV ile gümrük vergisi istisnaları, faiz ve kar payı destekleri ile yatırım arazisi tahsisi gibi önemli avantajlardır.

Yatırıma ilişkin detaylı bir fizibilitenin yapılması teşvik sisteminden maksimum düzeyde faydalanmanın ön koşuludur. Mevzuatın karmaşıklığı ve sık değişiyor olması, yatırımcı işletmenin yararlanabileceği potansiyel teşvikler konusunda uzman bir ekipten destek almasını gerekli hale getirmektedir.

İşim Gelişiyor Danışmanlık olarak; planlanan yatırım ile teşvik sistemi arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımın planlanmasından, teşvik başvuru sürecine ve sonrasındaki yatırım süreci ve teşvik belgesinin kapatılmasına kadar tüm aşamalarda yatırımcılara destek oluyoruz.

Kamu ve özel sektör tecrübesi ile teşvik uygulamaları alanındaki uzmanlığı birleştiren ekibimiz, şirketlerin fırsatları öngörebilmelerini, sistemdeki değişikliklerden eş zamanlı haberdar olmalarını ve bu imkanlardan en etkin şekilde faydalanmalarını sağlar.

Yatırım Teşvik Destek Danışmanlığı

İstihdam Destekleri

İstihdam teşviklerinden hem kayıpsız hem en yüksek oranda faydalanın. Operasyonel ve bürokratik bütün aşamaları, sıfır hata kurgusuyla ve en yüksek kazanç algoritmasıyla yapay zeka kullanarak çalışan yazılım ile yürütülebilmesini sağlıyoruz.

Kazan kazan ilkesiyle teşvikten faydalandığınız oranda ücretlendirme yapıyor, teşviklendirme olmayan durumlarda herhangi bir ücret talep etmiyoruz.

Teşviklerden kayıpsız yararlandırıyor, tüm süreci takip ediyor, size iş yükü bırakmıyoruz.

Güvenilir yazılım altyapımız ile en verimli hesaplamaları yapıyor, tüm süreci takip eden yazılımımız sayesinde size iş yükü bırakmıyoruz.